Zakat, Infaq, dan Shadaqah mengurangi harta???

Setiap orang yang bekerja tentunya memiliki penghasilan. Ketika penghasilan tersebut digunakan untuk membeli barang atau membayar sesuatu maka pendapatan tersebut berkurang. Pada zaman sekarang, orang-orang cenderung konsumtif dan senang membelanjakan uangnya hanya untuk sekedar memuaskan nafsunya saja. Akan tetapi, kebanyakan orang merasa berat dan merasa sayang apabila megeluarkan atau menyisihan dari sebagian penghasilannya untuk zakat, infaq, atau shadaqah. Orang-orang yang hatinya merasa berat untuk mengeluarkan penghasilannya untuk zakat, infaq, atau shadaqah memiliki pemikiran bahwa hartanya akan berkurang dengan percuma apa bila digunakan untuk zakat, infaq, atau shadaqah.  Apakah benar harta kita atau penghasilan kita akan berkurang apabila kita sisihkan untuk zakat, infak, dan shadaqah??

Dalam HR. Muslim no. 2558, dari Abu Hurairah, Rasulullah saw besabda, “Sedekah tidaklah mengurangi harta”. Mungkin dalam segi kuantitas atau jumlah memang sekilas harta kita akan berkurang tetapi secara hakikatnya, keberkahan dan manfaat dari harta yang kita keluarkan untuk zakat, infaq, dan shadaqah akan terus bertambah. Allah bahkan telah menjanjikan pahala yang belipat-lipat bagi orang-orang yang mau menyedekahkan, menginfaqkan, dan membayar zakat.

Allah berfirman dalam Al-Quaran Surat  Saba’ ayat 39 yang artinya

Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah Pemberi rezki yang sebaik-baiknya.”

Allah swt berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah:261 yang artinya ,

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Keutamaan Shadaqah, Infaq , dan Zakat

 1. Pahala berlipat ganda
 2. Tanda ketaqwaan
 3. Bekal menuju akhirat
 4. Perisai dari apai neraka
 5. Sadaqah penghapus kesalahan
 6. Pelindung di padang mahsyar
 7. Pemadam panas di alam kubur
 8. Mendapat doa dari malaikat
 9. Golongan yang Allah naungi di hari kiamat
 10. Zakat sebagai penyuci atau pmbersih diri
 11. Menolong orang yang sedang dalam kesulitan
 12. Penggerak perekonomian

Banyak sekali keutamaan dari bersedekah bahkan Allah memberikan janji bahwa Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang suka bersedekah.

So, masih ragu buat sedekah?? Apa masih berpikir kalo sedekah itu mengurangi harta??Apakah bersedekah harus menunggu kita menjadi kaya terlebih dahulu??

Kita tidak harus menjadi orang kaya terlebih dahulu agar bisa bersedekah. Siapapun dapat bersedekah dan sedekah tidak harus dalam bentuk uang. Sedekah dapat kita lakukan dengan melakukan perbuatan yang baik.

Rasulullah Saw bersabda di hadapan para sahabat, “Setiap Muslim wajib bersedekah.” Para sahabat bertanya, “Bagaimana bila ia tidak mempunyai apa-apa untuk disedekahkan?” Beliau Saw menjawab, “Hendaklah ia bekerja sehingga hasilnya dapat ia manfaatkan untuk dirinya dan dapat ia sedekahkan.” Sahabat kembali bertanya, “Bagaimana kalau ia tidak sanggup?” “Hendaklah ia membantu orang yang memerlukan bantuan,” jawab Beliau. (HR Bukhari).

Zakat, infaq, dan shadaqah harus dilandasi dengan rasa ikhlas. Apabila zakat ,infaq, dan shadaqah tidak dilandasi rasa ikhlas atau bahkan hanya di jadikan sebagai ajang untuk memamerkan kekayaan (ria) maka shadaqah, zakat, dan infaq yang dilakukan tidak akan ada artinya dan hanya kan menimbulkan masalah kecemburuan sosial. Oleh karena itu, mari kita bersedekah dengan penuh rasa ikhlas dan semata-mata hanya karena Allah.

Referensi:
rumaysho.com
majelis.zainalm.com
kabkuningan.baznas.go.id

Leave a Reply

Your email address will not be published.